Vi i Rubbhall Norge fokuserer på bærekraft og miljøvennlige løsninger. Vi tar miljø og bærekraft på alvor – ikke bare for å bevare miljøet, men også for å møte våre kunders økende etterspørsel av miljøvennlige produkter.  

Miljøvennlige løsninger

Vi jobber hver dag med å minimere miljøpåvirkningen der vi kan. Dette gjør vi blant annet gjennom et stort fokus på gjenbruk og miljøvennlige produkter. Vi vurderer miljøpåvirkningen av produktene våre i alle stadier av livssyklusen – fra design til produksjon, bruk og til slutt avslutning.

Strategi og handlingsplan

Vårt mål er å jobbe for å forbedre ansattes miljøprestasjoner og oppmuntre til støtte fra både leverandører og kunder. Vi ønsker å sette hovedfokus på å redusere forbruket og forbedre effektiviteten i produksjonsanlegget vårt.

I denne prosessen vil vi grundig vurdere miljøpåvirkningen av produktene våre i alle stadiene av deres livssyklus – fra design, produksjon, kundebruk, og helt til slutt levering. Vi vil jobbe for å identifisere områder der vi kan gjøre endringer som vil ha en positiv innvirkning på miljøet.

Vi vil også etablere klare mål og indikatorer for å måle fremdrift og suksess i vår miljøstrategi. Gjennom kontinuerlig overvåking og evaluering av våre handlinger, vil vi sikre at vi oppnår ønskede resultater.

Vår strategi og handlingsplan er ikke bare et internt dokument, men et verktøy som vi vil bruke til å kommunisere vårt engasjement for miljøansvar både internt og eksternt. Vi ønsker å bygge sterke partnerskap som vil hjelpe oss med å oppnå våre miljømål.

Vi er bevisste på at miljøutfordringer krever kontinuerlig innsats og at det er viktig å være proaktive i vår tilnærming. Ved å implementere denne strategien og handlingsplanen, tar vi et viktig steg mot å bli en mer bærekraftig og miljøbevisst organisasjon.

Prinsipper

Ledelsen har ansvaret for miljøprestasjonene og skal utvikle og opprettholde et tilfredsstillende system for styring, måling og forbedring.

Alle handlinger skal være i samsvar med gjeldende forskrifter.

Næringsvirksomheten skal drives med nødvendig hensyn til miljøet, dets habitat og biologiske mangfold.

Forretningsdriften blir jevnlig vurdert med tanke på overholdelse, ytelse og oppnåelse av mål.

Miljøhensyn blir tatt med i betraktning ved alle større forretningsbeslutninger. Vi oppfordrer våre ansatte til å jobbe på en miljøvennlig måte. Vi oppfordrer også våre leverandører til å operere på en miljøvennlig måte, og dette blir gjort til en betingelse for enhver leveranse. Våre kunder blir gjort oppmerksomme på all miljøinformasjon som er relevant for deres spesifikke prosjekter. Miljøledelse vil være et viktig tema under styrets årlige generalforsamling.

Ledelse

Konsernsjefen vil påta seg det overordnede ansvaret for selskapets miljøprestasjoner. Vedkommende vil jevnlig vurdere virksomheten for å sikre at dette overholdes.

Ressurser

Målet er å redusere bruken av energi gjennom bevisstgjøring, design, forbedret utstyr, reiser, transport og annen arbeidspraksis. Dette vil vi gjøre ved å:

  • Redusere materialbruk ved design og god arbeidspraksis
  • Redusere, gjenbruke eller resirkulere fast avfall der det er økonomisk og miljømessig fornuftig. Når disse alternativene ikke er tilgjengelige, kastes avfall på den mest ansvarlige måten
  • Vi foretrekker produksjon fra resirkulerte materialer eller fornybare ressurser. Vi vil unngå alle forsyninger fra truede arter
  • Begrense bruken av farlige stoffer. Der slike stoffer er uunngåelige, trene personalet i håndtering og avhending og ta forholdsregler for å minimere søl
  • Alt farlig avfall og spillolje skal samles inn og resirkuleres gjennom en autorisert entreprenør
  • Reduser nivået av skadelige eller plagsomme utslipp så langt det er praktisk mulig
  • Ta alle forholdsregler for å forhindre forurensning av vann- og avløpssystemer
  • Opprettholde et positivt og godt forhold til naboer og lokalsamfunn
  • Innføre beredskapsplaner for større hendelser for å redusere deres miljøpåvirkning
  • Opplæring

Rubbhall vil implementere retningslinjene våre gjennom retningslinjer og opplæring. Retningslinjene vil bli formidlet til ansatte via møter, plakater og spesifikke samlinger.

Med resirkulerbare materialer, fleksibilitet og gjenbruk tar vi et ansvar når det gjelder miljø og bærekraft. Les mer om hvorfor Rubbhall er et bærekraftig valg her.