Leasing

Leasing er en fleksibel form for finansiering, og et godt alternativ til lån. Lease din neste Rubbhall i dag!

Leasing – en smart finansieringsform

Leasing er en fleksibel form for finansiering, og et godt alternativ til lån.

Med leasing kan din bedrift disponere ressursene enda smartere. Leasing betyr at en kredittinstitusjon kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom.

Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år; med andre ord fordeles utgiftene til den perioden investeringen gir høyest og sikrest avkastning, og før vedlikeholdskostnadene blir for store.

Alle driftsmidler som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, kan finansieres gjennom leasing. Det være seg anleggsmaskiner, varebiler eller tannlegestoler og selvsagt kan du lease alle våre plasthaller. Dere har full bruksrett til objektet og kan bruke dette til å skape inntekter for virksomheten.

Hvorfor lease din neste Rubbhall?

 • Belaster ikke egenkapitalen
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre viktige formål i bedriften
 • Gunstige leasingavtaler
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektet vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
 • Enkel regnskapsføring
 • Leien kostnadsføres i resultatregnskapet
 • Fleksibel finansieringsform. Leien kan tilpasses sesongvariasjoner
 • Kan leases ned til kr 0,- i restverdi
 • Forutsigbare utgifter

  Med leasing kan din bedrift disponere ressursene enda smartere. Lurer på noe rundt leasing av Rubbhall? Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg!

  Vi tilbyr også leie av hallene våre gjennom vår søsterorganisasjon Renthall. Å leie en hall kan være en gunstig og kostnadseffektiv løsning for prosjekter som har behov for en midlertidig hall. Les mer om utleie av haller her