fbpx

Leasing

Leasing er rett og slett en fleksibel form for finansiering. Og et godt alternativ til lån.

Leasing – en smart finansieringsform

Leasing er en fleksibel form for finansiering, og et godt alternativ til lån.

Med leasing kan din bedrift disponere ressursene enda smartere. Leasing betyr at en kredittinstitusjon kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom.

Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år; med andre ord fordeles utgiftene til den perioden investeringen gir høyest og sikrest avkastning, og før vedlikeholdskostnadene blir for store.

Alle driftsmidler som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, kan finansieres gjennom leasing. Det være seg anleggsmaskiner, varebiler eller tannlegestoler og selvsagt alle våre plasthaller. Dere har full bruksrett til objektet og kan bruke dette til å skape inntekter for virksomheten.

Hvorfor velge leasing?

Med leasing kan din bedrift disponere ressursene enda smartere.

  • Belaster ikke egenkapitalen
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
  • Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre viktige formål i bedriften
  • Gunstige leasingavtaler
  • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektet vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
  • Enkel regnskapsføring
  • Leien kostnadsføres i resultatregnskapet
  • Fleksibel finansieringsform. Leien kan tilpasses sesongvariasjoner
  • Kan leases ned til kr 0,- i restverdi
  • Forutsigbare utgifter