2023

Lydisolering med Thermohall

Thermohall er super når det gjelder temperaturregulering, men visste du at den også gir veldig god isolasjon mot lyd?

Thermohall er super når det gjelder temperaturregulering, men visste du at den også gir veldig god isolasjon mot lyd? Les videre for å se hvordan våre isolerte haller kan brukes til lydisolering på for eksempel byggeplassen, eller andre steder hvor støy er et problem.

Thermohall – vår patent!

Thermohall er Rubbhalls patenterte isoleringsløsning. Den isolerte plasthallen er både miljøvennlig og energieffektiv. Isolerte haller passer i alle bransjer og til alle prosjekter.  

En Thermohall består av en ikke-brennbar glassull-isolasjon som er innkapslet i luft- og vanntette lommer i duken på hallen.

Testet av SINTEF

Da Thermohall ble utviklet, ble lydisolasjonen omfattende testet av SINTEF. De testet spesielt 50 mm og 100 mm, som brukes i Rubbhaller i dag.

Oppsettet av testen var ganske enkelt: det ble brukt to kammer; et senderkammer og et lydkammer. Disse var adskilt av en Thermohall-prøvevegg som var 4 meter bred og 2,5 meter høy.

Etter at prøve-veggen var montert, ble senderkammeret vippet mot lydkammeret og festet på tilkoblingspunktene med 1 tonn trykk per punkt.

Dette skapte en perfekt tetning til testveggen, og funket som en meget god isolasjon mot lyd. Lydkammerets mikrofoner registrerte deretter lyden som kunne trenge gjennom Thermohall-veggen, for å måle en total lydreduksjon.

Testen ble utført i henhold til NS-EN ISO 717-4. Den ga følgende resultater:

50 mm: 19 dB lydreduksjon

100 mm: 22 dB lydreduksjon

Dette la grunnlaget for de ekte resultatdataene. Ved å justere disse verdiene, for så å beregne effektiviteten av Thermohall i virkelige situasjoner, kunne man finne ut hvordan dette utartet seg i virkeligheten. Studien brukte spesielle algoritmer innen trafikk- og flystøy – som er aktuelt for mange av Rubbhall sine kunder.

Resultatet av denne testen viste følgende:

Reduksjon av trafikk-støy:

50 mm: 14 dB lydreduksjon

100 mm: 17 dB lydreduksjon

Flystøy-reduksjon:

50 mm: 15 dB lydreduksjon

100 mm: 18 dB lydreduksjon

Dukhallene våre har både 150 mm og 200 mm isolasjon i Thermohall, så vår isolasjon vil ha enda bedre isolasjon for lyd enn resultatene over.

Rubbhall fortsetter å jobbe med lyd-reduksjon

Disse resultatene er veldig bra, men vi i Rubbhall fortsetter å jobbe for at lydreduksjonen skal bli enda bedre.

Rubb USA undersøker for øyeblikket metoder for å nå helt opp til 50dB lydreduksjon. Dette er et lydnivå som ligner stillheten i et lydstudio. Dette vil være perfekt for prosjekter som stiller store krav til både akustikk og lydnivå.

Rubb USA undersøker flere metoder for dette. De tester blant annet stål-kledde lydreduksjonspaneler plassert mellom PVC-skinnene, tilt-up betong, bruk av gips med elastiske kanalvegger- og takmonteringer, og tilkobling av komponenter i systemet med vibrasjonsdempende kontakter.

Flere av disse metodene har allerede blitt brukt i tidligere prosjekter, og har hatt veldig gode resultater.

Det er ingen tvil om at dette er veien å gå videre, og noe som vil gjøre Rubbhall en av de mest funksjonelle hallene på markedet, på alle områder.