2020

Norsk sjømatprodusent ekspanderer med sin tredje Rubbhall

Grøntvedt Pelagic har utvidet sin produksjon og lagerkapasitet ved anskaffelse av en nok en isolert plasthall fra Rubbhall.

Grøntvedt Pelagic har utvidet sin produksjon og lagerkapasitet ved anskaffelse av en nok en isolert plasthall fra Rubbhall.

Grøntvedt Pelagic på Ørland i Trøndelag er en av Norges ledende produsenter av sild og makrell og eksporterer sin produkter til store deler av verden. Grøntvedt Pelagic valgte Rubbhall som leverandør av deres tredje kjøle- og produksjonslager.

Rubb AS leverte i 2017 en 30m x 108 m x 5 m hall med 150 mm isolasjon. Denne hallen er delt i to ulike temperatursoner ved bruk av en thermohall delevegg. Thermohall er vår egen patenterte isolasjonsløsning av haller. I den nye plasthallen modnes fisken på tønner som blir oppbevart i nøye kontroll av temperaturer ned til 2 grader.

Grøntvedt utvidet i 2018 med ytterligere en thermohall fra Rubbhall. Denne hallen er 20m x 152 m x 5 m med samme isolasjonstykkelse. I denne er det to thermohall-delevegger og 3 temperatursoner.

Den tredje og foreløpige siste thermohallen levert fra oss er på 30m x 200m x 5m og inneholder 4 temperatursoner. I denne hallen er det i tillegg til lagerplass en egen produksjonsenhet.

Alle thermohall delevegger er levert med 100mm isolasjon og spesial dører som etterlever kundens krav til energieffektivitet.

Isolerte plasthaller levert av Rubbhall er ekstremt energieffektive, har kort byggetid og passer perfekt til denne type kjølelager.

Les om alle våre haller her