2022

Ny Rubbhall til vindparkprosjekt

Kværner valgte en hall-løsning fra Renthall og Rubbhall da de trengte ny hall til sitt Hywind Tampen-prosjekt – verdens første flytende vindpark.

Kværner valgte en hall-løsning fra Renthall og Rubbhall da de trengte ny hall til sitt Hywind Tampen-prosjekt – verdens første flytende vindpark.

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt med en kapasitet på 88 MW, som etter planen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.

Den flytende vindparken vil bestå av elleve vindturbiner, basert på en av Equinors havvindteknologier, Hywind. Vindparken vil ha en samlet kapasitet på 88 MW, og antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med kraftig vind, vil denne prosentandelen bli vesentlig høyere. (https://www.equinor.com/no/what-we-do/hywind-tampen.html)

Hallen ligger i Viksfjord på vestlandet og er en FXF 15x30x5 isolert Rubbhall. Den har 50 mm Thermohall-isolasjon, 7,5 kW varme og 250 lux belysning. I tillegg har den en 6×5 meter port i tillegg til inngangsdør.

Den nye Rubbhallen har en feksibel leieavtale med vårt søsterselskap Renthall.