Vilkår og betingelser

Velkommen til vår hjemmeside. Hvis du fortsetter å surfe og bruke dette nettstedet godtar du å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser for bruk, som sammen med våre retningslinjer for personvern styrer Rubb sitt forhold med deg i forhold til dette nettstedet. Begrepet “Rubb” eller “oss” eller “vi” refererer til eieren av […]

Velkommen til vår hjemmeside. Hvis du fortsetter å surfe og bruke dette nettstedet godtar du å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser for bruk, som sammen med våre retningslinjer for personvern styrer Rubb sitt forhold med deg i forhold til dette nettstedet.

Begrepet “Rubb” eller “oss” eller “vi” refererer til eieren av nettstedet som har forretningskontor Rubb AS Sundvollhovet 3535 Krøderen Krødsherad. Tel: +47 32 15 05 00. Begrepet “du” refererer til brukeren eller seer av våre nettsider.

Bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår for bruk:

Innholdet på sidene på dette nettstedet er for generell informasjon og bruk. Det kan endres uten varsel. Verken vi eller noen tredjeparter gir noen garanti med hensyn til nøyaktighet, aktualitet, ytelse, fullstendighet eller egnethet for informasjon og materiell som finnes eller tilbys på dette nettstedet til noe bestemt formål. Du erkjenner at slik informasjon og materialer kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi uttrykkelig utelukker ansvar for slike unøyaktigheter eller feil i den utstrekning det er tillatt ved lov.

Din bruk av informasjon eller materiale på dette nettstedet er helt på egen risiko, som vi ikke skal være ansvarlig. Det skal være ditt eget ansvar å sørge for at eventuelle produkter, tjenester eller informasjon som er tilgjengelig via dette nettstedet oppfyller dine spesifikke krav.

Dette nettstedet inneholder materiale som er eid av eller lisensiert til oss. Dette materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, design, layout, utseende og grafikk. Reproduksjon er forbudt annet enn i samsvar med merknaden om opphavsrett, som utgjør en del av disse vilkårene.

Alle varemerker gjengitt i denne nettsiden, som ikke tilhører, eller lisensiert til operatøren, er anerkjent på nettsiden.

Uautorisert bruk av dette nettstedet kan gi opphav til et krav om erstatning og / eller være straffbart. Fra tid til annen kan dette nettstedet også inneholde lenker til andre nettsteder. Disse koblingene er gitt for enkelhets skyld for å gi ytterligere informasjon. De trenger ikke bety at vi støtter nettstedet(er). Vi har ikke ansvar for innholdet i tilknyttede hjemmeside(r).

Du kan ikke opprette en link til dette nettstedet fra et annet nettsted eller et dokument uten Rubb sitt skriftlige samtykke. Din bruk av dette nettstedet, og eventuelle tvister som oppstår som følge av slik bruk av nettstedet er underlagt lovene i Norge.