FTS Eiendom AS

FTS Eiendom valgte Rubbhall som sin samarbeidspartner da de skulle sette opp fire lagerhaller på 1800m2 hver.

FTS Eiendom valgte Rubbhall som sin samarbeidspartner da de skulle sette opp fire lagerhaller på 1800m2 hver.

Konseptet er i og for seg enkelt nok. Utleie av lagerarealer til kunder som trenger plass i nærheten av den voksende importhavna i Fredrikstad. For å holde kostnadene og dermed utleieprisene nede, har FTS Eiendom valgt å ikke bygge tradisjonelle lagerbygg, men Thermohaller levert av Rubbhall.

– Vi kunne bygget «vanlig», men det hadde blitt dobbelt så dyrt og utleiekostnaden per kvadratmeter hadde vært for høy. Nå kan vi gå ut i markedet med en svært gunstig pris, sier Jon Børresen, daglig leder, FTS Eiendom.