Service og vedlikehold

Med vår serviceavtale tar vi oss av alt av service og utbedringer på hallen din!

Hensikten med en serviceavtale er at du skal få en mest mulig problemfri og økonomisk lagerplass. Plamek tar seg av all service, utbedrer feil og mangler som måtte oppstå og sørger for at hallen kan benyttes til det den skal uten unødvendige avbrudd.

Hvorfor velge serviceavtale

  • Avtalen reduserer risiko for uforutsette kostnader og verditap på hallen.
  • Avtalen sørger for at styrken og bruksverdien på hallen bevares, selv etter mange års bruk, gjennom jevnlig og fagmessig vedlikehold.
  • Avtalen gjør at du alltid kan føle deg trygg på at byggekonstruksjonen tåler det norske klimaet, enten den er permanent eller midlertidig plassert.
  • Serviceavtalen sikrer at kravene i internkontrollforskriften ivaretas på en sikker, økonomisk og effektiv måte.
  • En service- og vedlikeholdsavtale gjør at fagfolk er raskt på veien for å sikre effektiv og fagmessing utbedring dersom noe uforutsett skulle skje.

Hva inneholder en serviceavtale?

Plamek forplikter seg til å utføre kontroll og vedlikehold på lagerhall med tilbehør levert av oss. Vedlikehold defineres som nødvendig arbeider for å opprettholde hallens funksjonalitet.

Alle deler benyttet i dette arbeidet rabatteres med 30 % på gjeldende listepris. Benyttet tid belastes ikke.

  • Forsikring: Plamek påtar seg å fullverdiforsikre hallen mot brann og naturskade. Øvrige forsikringer, herunder forsikring av lagervarer og annet løsøre, avbruddsforsikring, annen skadeforsikring m.v. foretas av oppdragsgiver.
  • Plamek sine plikter og ansvar: Plamek plikter årlig å utføre fagmessig vedlikehold og kontroll på lagerhall med tilbehør innenfor de avtalte tidsrammer. Øvrige arbeider utføres av Plamek etter oppdragsgivers godkjennelse og faktureres etter attestasjon fra oppdragsgivers kontaktmann eller stedfortreder.
  • Oppdragsgivers plikter og ansvar: Utgifter ved innleie av maskiner og utstyr belastes oppdragsgiver.
  • Forandringer i avtale forholdet: I tilfellet av endringer eller priser vil oppdragsgiver bli skriftlig informert. Service vil bli utført uten avbrudd dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Vil du vite mer om serviceavtale? Kontakt oss i dag!