2023

Vi har blitt Miljøfyrtårn

Vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn!

Vi er stolte av å kunngjøre at vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Denne anerkjennelsen bekrefter vårt engasjement for bærekraft og vår innsats for å redusere miljøavtrykket vårt. Som bedrift har vi alltid hatt et sterkt ønske om å bidra til en bedre fremtid for planeten vår, og dette Miljøfyrtårn-sertifikatet er et bevis på at vi tar vår rolle på alvor.

Hva vil det si å være Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

For å oppnå denne sertifiseringen har vi i Rubbhall gjennomført grundige miljøtiltak i alle deler av virksomheten vår. Vi har implementert energieffektive løsninger som reduserer energiforbruket vårt og bidrar til lavere utslipp. I tillegg har vi fokusert på avfallshåndtering og resirkulering, slik at vi kan minimere vår påvirkning på naturen rundt oss.

Vår innsats for bærekraft handler også om å engasjere og inspirere våre ansatte, kunder og samfunnet generelt. Vi har innført interne opplæringsprogrammer som øker bevisstheten om miljøspørsmål og oppfordrer til ansvarlig atferd.  

Som Miljøfyrtårn tar vi også med oss våre leverandører på reisen mot bærekraft. Vi jobber tett med dem for å sikre at våre felles verdier om miljøbevissthet og ansvarlighet blir ivaretatt.

Les mer om vår bærekraftstrategi her.