2023

Rubbhall – et bærekraftig valg

Rubbhall – et bærekraftig valg! Med resirkulerbare materialer, fleksibilitet og gjenbruk tar vi et ansvar når det gjelder miljø og bærekraft.

I en tid hvor miljø og bærekraft blir stadig viktigere jobber vi i Rubbhall hele tiden med å redusere vår miljøpåvirkning. Ved å fokusere på resirkulerbare materialer, fleksibilitet og gjenbruk er Rubbhall et bærekraftig valg.

Rubbhall – 100% resirkulerbar

En av hovedfordelene med å velge en Rubbhall er bruken av resirkulerbare materialer. Hallene er produsert med tanke på å minimere miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen, og en Rubbhall er 100 % resirkulerbar. Materialene som brukes i produksjonen er nøye utvalgt for å sikre gjenvinning og resirkulering etter endt levetid. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden og den negative påvirkningen på jordens ressurser.

Bærekraftige byggemetoder

Tradisjonelle byggemetoder kan kreve store mengder energi og ressurser. Med våre plasthaller blir byggeprosessen betydelig mer bærekraftig. Produksjonen av plasthallene krever mindre energi og ressurser sammenlignet med tradisjonelle bygninger. Dette skyldes blant annet enklere konstruksjonsmetoder og bruk av lettvektsmaterialer. Ved å velge en plasthall fra Rubbhall, velger man derfor et mer miljøvennlig alternativ uten å gå på kompromiss med kvalitet og funksjonalitet.

Lang levetid – bra for miljøet

En Rubbhall har lang levetid, på opptil 30 år. I tillegg kan en Rubbhall flyttes, tilpasses, utvides eller demonteres og lagres dersom det skulle oppstå endret behov. En Rubbhall kan selges og flyttes videre til et nytt prosjekt.

Hvis det er nødvendig, kan materialer som brukes i bygget kasseres eller resirkuleres på en måte som tar hensyn til miljøet. Ingen materialer i Rubbhall anses å skape giftig eller farlig avfall. Både stålet og PVC-duken kan resirkuleres på forskjellige måter.

Les mer om våre mål innen miljø og bærekraft her.